De ‘Kindertreinen’. Voorwerpen en herinnering – A “gyermekvonatok”. Tárgyak és emlékezet


Net verschenen:
Maarten J. Aalders, Orsolya Réthelyi (red.). De ‘kindertreinen’ – Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw / A ‘gyermekvonatok’ – Tárgyak és emlékezet. A Migráció, irodalom és identitás: A ‘gyermekvonatok’ Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század első felében című workshop kiállítási katalógusa. Budapest: ELTE De Lage Landen en Hongarije–Onderzoekscentrum voor Culturele Transfer / ELTE Néderlandisztika Tanszék, Németalföld-Magyarország Kulturális Transzfer Kutatóközpont, 2018. (Cahiers voor Neerlandistiek 9 / Néderlandisztikai füzetek 9.) ISBN 978-963-489-050-8, 92 oldal.
Dit boekje is een tweetalige tentoonstellingscatalogus bij de conferentie en workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw georganiseerd door de vakgroep Nederlands van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest op 8 november 2018. De tentoonstelling en de bijbehorende catalogus zijn gemaakt door studenten als een onderwijsproject tijdens het Master-college in het herfstsemester van 2018 onder leiding van hun docent, Dr. Orsolya Réthelyi. De historicus dr. Maarten J. Aalders heeft als externe deskundige dit project ondersteund. Samen met de studenten hebben zij een selectie gemaakt van een veertigtal voorwerpen die een rol speelden tijdens de kinderactie, deze onderzocht en bondig beschreven in twee talen. De beschrijvingen bieden een boeinde en leesbare verzameling van kennis over de ‘kindertreinen’, een thema waar weinig over gepubliceerd is.
De catalogus (fullcolour, 94 pp) kost 10 Euro + porto en kan besteld worden op het volgende adres: kindertreinen@planet.nl